U 548

Uppland: Husby-Sjuhundra kyrka


-

-


Stenen är inmurad i södra vapenhuset (tornets bottenvåning), synlig från insidan.

Foto © Christer Hamp 2004-05-23

Tillbaka till listan