U 572

Uppland: Kragsta, Lohärads socken


...(l)auh * lit bro ' kera ' stain ' rita * eftiR * ioan * buanda * sin * ok * kunar * ok * ali * (e)ftiR * boþor * sin

... -lög lät göra bron och resa stenen efter Johan, sin make, och Gunnar och Ale efter sin broder.


Den lilla stenen står i en lerig hästhage tio meter öster om vägen

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan