U 573

Uppland: Kragsta, Lohärads socken


alfkautr * (a)(u)(k) * uRhtafr * lRtu * rasa * stain * at * faþur * san * uRiha *

Alvgöt och Vigdjärv lät resa stenen efter sin fader Vige


Stenen står på gräsmattan på en villatomt, några meter öster om vägen

Foto © Christer Hamp 2003-03-30

Tillbaka till listan