U 602

Uppland: Valö kyrka


...isu × si-(r)aþu- × ...k × -...r × --raki(m)(þ)... ...ima × sim-- × þia- × -...

-


Runstenen står rest utanför vapenhuset, klamrad till dess västra vägg. Inskriften är en nonsensinskrift, utförd av någon som inte kunde skriva runor.

Foto © Christer Hamp 2008-06-23