U 604

Uppland: Stäket, Stockholms-Näs socken


huli * lit * stain * hkua * auk * þaiR * -... ... iftiR * krok * broþur sin * a-...

Huli lät hugga stenen och de ... efter Krok, sin broder ...


Runstenen står rest på gräsmattan 100 m norr om Almare Stäkets herrgård, öster om allén, alltså mellan allén och vattnet. Toppen var avslagen redan då stenen ritades av för första gången på 1680-talet. Den stod då öster om gamla landsvägen någon kilometer från Stäketbron. På 1850-talet flyttades den till herrgårdens trädgård.

Foto © Christer Hamp 2016-09-18

Tillbaka till listan