U 608

Uppland: Prästgården, Västra Ryds socken


... ...[kulbi](u)rn ' kuihulfr ' þiR [b]ruþr al[iR lit]u [rita] stai(n)[o] (s)uniR siriþaR ...

... Igulbjörn, Kvigulv, alla dessa bröder lät resa stenarna. Sigrids söner ...


Runstenen står rest utanför kyrkogårdsmuren väster om kyrkan. Den är känd sedan 1600-talet, men försvenn senare. Den återfanns 1908 i en vägbro nära kyrkan. 1943 restes den på sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2009-05-03