U 611

Uppland: Tibble (Granhammar), Västra Ryds socken


ᛒᛁᚢᚱᚾ ᛬ ᛅᚢᚴ ᛬ ᛋᛏᚾᚠᚱᛁᚦ ᛬ ᛚᛁᛏᚢ ᛬ ᛅᚱᛁᛋᛅ ᛋ--ᚾ ᛬ ᛅᚠᛏᛁ ᛬ᚴᛁᛋᛁᛚᛅ ᛬ ᚼᛅᚾ ᛬ ᚢᛏᛁ ᛬ ᚠᛁᛅᛚ ᛬ ᛁ ᛚᛁᚦᛁ ᛬ ᚠᚱᛂᚴᛁᛋ ᛫

biurn : auk : stnfriþ : litu : arisa s--n : afti : kisila : han : uti : fial : i liþi : frekis *

Björn och Stenfrid lät resa stenen efter Gisle. Han föll ute i Frögers följe.


Runstenen står rest i östra delen av ett gravfält, 100 m öster om U 612. Vid infarten från vägen står militära förbudsskyltar, men tillträde till gravfältet är inte förbjudet.
Fröger är känd från andra runstenar och ska ha härjat på andra sidan Östersjön, och Gisle kan ha fallit på en av dessa vikingafärder. En sten i närheten (U 616) nämner en man som föll i England.

Foto © Christer Hamp 2009-05-03