U 612

Uppland: Tibble (Granhammar), Västra Ryds socken


-

-


Stenen står rest i östra delen av ett gravfält, 100 m väster om U 611. Vid infarten från vägen står militära förbudsskyltar, men tillträde till gravfältet är inte förbjudet. Inskriften består bara av ett kors, inga runor.

Foto © Christer Hamp 2009-05-03