U 620

Uppland: Finnsta, Bro socken


kunar : auk : ihul : l(t)(u) * -... ... ...-uþr : sn kml : kþ : hulbi : ant : h-s : auk : kus mþR frmn : slknasma : k...-n tuþan : uin *

Gunnar och Igul lät ... kumlet sin broder. Gud och Guds moder hjälpe hans ande ... döde vän [?]


Runstenen står rest vid en cykelväg i Bro samhälle 100 m öster om Finnstaskolan

Foto © Christer Hamp 2012-07-07

Tillbaka till listan