U 631

Uppland: Kalmar kyrka


-

-


Stenen står nu i vikingautställningen på Historiska museet i Stockholm med det som runlologerna kallar baksidan vänd mot publiken. Stora delar av stenen har gått förlorade, och jag har här markerat restaureringen med en rödare färg. I verkligheten är färgen lik originalstenen, och restaureringen är gjord med omsorg. Vilka det avbildade paret är kan vi bara spekulera om, i texten på framsidan nämns bara en far och hans son.

Foto © Christer Hamp 2005-05-07

Tillbaka till listan