U 632

Uppland: Kalmar kyrka


...i ' o- ...inbiorn ... ... ...-oþ-r ' sin ' syhsa

... och Stenbjörn (?) ... efter sin broder Syhsa


Runstenen står i tornkammren en trappa upp i Kalmar kyrka, tre km söder om Bålsta järnvägsstation. Det översta stycket har legat begravt på kyrkogården, och anträffades 1902. De övriga styckena togs ur sakristians norra vägg 1941. På stenens baksida finns ett kors ristat.

Foto © Christer Hamp 2012-07-07