U 637

Uppland: Låddersta, Kalmar socken


snari : auk : kitilbiurn : litu : aris[a s-... iftir : ulf : faþur : sina : ku-]iþ : bun[(t)a : sin]

Snare och Kettilbjörn lät resa stenen efter Ulf, deras fader, Gyrid efter sin man


Runstenen står rest på en tomt 20 m söder om Lastbergsvägen i Bålsta

Foto © Christer Hamp 2009-04-04