U 636

Uppland: Låddersta, Kalmar socken


ᛅᛚᚢᛁ ᛫ ᛚᛁᛏ ᛫ ᚱᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᚾ ᛫ ᚦᛏᛁᚾ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᛅᚱᚠᛅᛋᛏ ᛫ ᛋᚢᚾ ᛋᛁᚾ ᛫ ᚼᚾ ᛫ ᚠᚢᚱ ᛫ ᛅᚢᛋᛦ᛫ ᛁ ᚴᛅᚱᚦᛅ

alui * lit * risa * stn * þtin * at * arfast * sun sin * hn * fur * ausR * i karþa

Alve lät resa denna sten efter Arfast, sin son. Han for österut till Gårdarike.


Runstenen står rest tillsammans med U 635, 60 m norr om Lastbergsvägen i Bålsta, öster om Låddersta gård

Foto © Christer Hamp 2009-04-04