U 655

Uppland: Håtuna kyrka


...*gaiR * le(t) * ke[ra] * merki * þisa * auk * sigfus * at * ... buruþur * sin *

...ger lät göra dessa minnesmärken och Sigfus, efter ... sin broder


Färgifyllningen har bleknat och ristningen är övervuxen av lavar. Ett tecken på god luftkvalitet visserligen, men trist att åter se glömskans slöja sänka sig över ett minnesmärke.

Foto © Christer Hamp 2003-05-29