U 656

Uppland: Bjursta (Markeby), Håtuna socken


[r]uþ[i]lfR * lit * kera * merki [* þisa * e]ftiR * agmunt * sun * sin [*]

Rodelf lät göra dessa minnesmärken efter Agmund, hennes son


Runstenen står rest på ett öppet fält vid en traktorväg 500 m sydost om Markeby gård.

Foto © Christer Hamp 2009-04-12