U 670

Uppland: Rölunda, Häggeby socken


...--n : -...s... eftiR : aist : sun : sin : kus na-...

... efter Est, sin son ...


Runstenen står på gårdsplanen på Rölunda gård. Den är känd sedan 1600-talet, då den låg framför en dörr. Senare försvann den, men återupptäcktes 1930 på ladugårdsbacken, där den låg med ristningen nedåt.

Foto © Christer Hamp 2009-04-12