U 671

Uppland: Rölunda, Häggeby socken


ᚢᛋᛁ ᛫ ᛚᛂᛏ ᛫ ᚱᛅᛁᛋᛅ ᛫ ᛋᛏᛅᛁᚾ ᛫ ᚦᛂᚾᚬ ᛫ ᛅᛏ ᛫ ᚢᚠᛅᚴ ᛫ ᚠᛅᚦᚢᚱ ᛫ ᛋᛁᚾ ᛫

[olb](u)si * let * raisa * stain * þeno * at * ufak * faþu(r) * sin *

Olbusi lät resa denna sten efter Ofeg, sin fader


Runstenen står rest på krönet av Rölundaåsen ett femtiotal meter från åsens slut i ett grustag vid väg 263 vid Varpsund. Där ställdes den upp i slutet av 1800-talet. Tidigare fanns den i ett gärde omkring 3 km bort. Resarens namn finns på en teckning av stenen, gjord på 1600-talet. Riksantikvarieämbetet lämnar ingen version av namnet med latinska bokstäver på skylten vid stenen, och uttrycker försiktigtvis att namnet inte är känt från någon annan källa. Det ser heller inte ut att vara möjligt att få in så många runor i början av inskriften.

Foto © Christer Hamp 2009-04-04