U 772

Uppland: Ytter-Gånsta, Vårfrukyrka socken


-

-


Den ristade stenen med rundjur men utan runor finns i ett tätt buskage ett hundratal meter väster om Boglösavägen vid Yttergånsta. Stenen är helt överväxt av lavar och går knappt att se i buskaget.

Foto © Christer Hamp 2015-08-29