U 773

Uppland: Enköpings-Näs kyrka


styf-altr · auk · slaka · þaiR · litu · hkua merki · merilit auk · a-lauk · eftiR · hunef · eftiR · --aiþ

Styvjald och Slaka lät hugga ett ståtligt minnesmärke, och Arnlög efter Onäv efter ...


Runstenen står utanför Enköpings-Näs kyrkogårdsmur. Den satt tidigare i kyrkogårdmuren och blev då skadad av grus, som årligen lades upp mot stenen.

Foto © Christer Hamp 2016-06-26