U 962

Uppland: Vaksala kyrka


... at ' sik ' silfa... ...--[k]an ' in ' (r)[ai-]-(n) ' -(a)stgi[-]

... efter sig själv medan han levde och ... Fastgeir (?)


Stenen står tillsammans med tre andra utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan