Uppland: Vaksala kyrka


Foto © Christer Hamp 2002-10-19