U 963

Uppland: Vaksala kyrka


niskunukR + lit ... ...rn + faþur + sin + auk + ika + iftR + buota + sin + ku... ... þini × ikulburn + ak + kuþs muþiR

Näskonung lät ... [Igulbjö]rn, sin fader och Inga efter sin man. Gud [hjälpe] din [själ], Igulbjörn, och Guds moder


Stenen står tillsammans med tre andra utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan