U 964

Uppland: Vaksala kyrka


+ kitilfiriþR : lit : sitia : stin : for : ot : suins bunt... ...lukR : iuk : kinlau-aR

Kättilfrid lät sätta stenen för Svens ande, [sin] make ... -lögs och Ginnlögs


Stenen står tillsammans med tre andra utanför kyrkogårdsmuren på västra sidan om kyrkan.

Foto © Christer Hamp 2002-10-19

Tillbaka till listan