U 975

Uppland: Lunda, Vaksala socken


Foto © Christer Hamp 2009-08-08