U 975

Uppland: Lunda, Vaksala socken


ᚴᚢᚾᛅᚱ

kunar

Gunnar


Runorna är inhuggna i ett stenbock på sydvästra sluttningen av en delvis skogbevuxen kulle 400 m söder om Lunda gård. Stenen är ganska svår att upptäcka, för den är dold under en tall.

Peka på bilden för att se ristningen ifylld!

Foto © Christer Hamp 2009-08-08