U 976

Uppland: Råby, Vaksala


astiarfr lit ' risa stain ' iftiR ' asfast ' broþur sin

Åsdjärv lät resa stenen efter Åsfast, sin broder


Ristningen är gjord på ett jordfast stenblock på en åker 100 m söder om vägen som går mellan väg 288 och väg 290.

Foto © Christer Hamp 2008-05-04