U 998

Uppland: Skällerö (Marielund), Funbo socken


þurstin : auk ronti : [litu : raisa : stain þino : abtiR s-ar-(h)(a)ufþ]a : bruþur sin : kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþiR [osmun](r)t ' markaþi

Torsten och Rande lät ersa denna sten efter Svarthövde, sin broder. Gud och Guds moder hjälpe hans själ. Åsmund ristade.


Runstenen står rest i Marielunds park, i nordöstra hörnet av gräsmattan öster om huvudbyggnaden. Endast nedre hälften av runstenen återstår idag, men hela stenen ritades av på 1600-talet, och det är därför vi känner hela texten. Redan då fanns de båda bitarna på olika platser. Den bevarade biten återfanns 1917 och restes på sin nuvarande plats. Den saknade halvan antas vara inmurad i huset.

Ristare: Åsmund (S)

Foto © Christer Hamp 2008-05-11