U 999

Uppland: Åkerby, Funbo socken


haursi : auk : kitil : raistu : aftir : þekn : faþur : sin : staina : þisa : at : bunta : kuþan : o : funum

Hörse och Kättil reste efter Tägn, sin fader, desa stenar, efter en god bonde i Funbo


Runstenen står rest på en åker, 16 m sydost om vägen. Platsen tros vara den ursprungliga. Tägns släkt kan på runstenar följas i tre generationer. På den båda stenarna U 990 och U 991 vid Broby och U 937 i Universitetsparken i Uppsala omnämns Hörses söner Väder, Tägn och Gunnar. Man kan se att en av Hörses söner fått namn efter sin farfar.

Foto © Christer Hamp 2008-05-11