U 1027

Uppland: Lena kyrka


...[(n) '] uk ' ihul ' uk ' gisl ' uitr ' li... ...

... och Igul och Gisl och Önd lät ...


Runstenen står på en kulle mellan Lena kyrka och prästgården 70 meter söder om kyrkogårdsmurens sydöstra hörn, intill U 1026. Den hittades 1864 i kyrkgolvet, och fördes då till sin nuvarande plats.

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan