U 1028

Uppland: Lena kyrka


... asbiurn * (a)uk i[n]-... ... ...--[k](u)r(u)... ...---...na-... ...anti kuþ suiki * þa iR h[a] sui[k]u

... Åsbjörn och ... land [?]. Gud svike dem som svek honom.


Fragmentet av en runsten sitter klamrat till kyrkans norra vägg stax intill ingången.

Foto © Christer Hamp 2005-06-26

Tillbaka till listan