U ATA 4741/44

Uppland: Husby, Spånga socken


... ---(u) ---n * ---(u)a * ifti(R) ...--...

... hugga efter ...


Blocket finns strax nedanför (söder om) Bergengatan i Kista. Ristningen är svag och det går nätt och jämnt att urskilja slingan på den omålade stenen. 2015 var den dessutom överväxt med lavar och mossa.

Omkring 50 meter söder om blocket finns en runhäll, U RR 1987;134.

Foto © Christer Hamp 2015-01-04

Tillbaka till listan