U RR 1987;134

Uppland: Granby, Spånga socken


ikilauh × lit + hakua * eli þsa * eftR + sun sin × sihfastr * auk * -ihilt * broþiR hans * þ-u muþrkun bua i hu-um

Ingelög lät hugga denna häll efter sin son Sigfast och ... hans broder [lät också hugga ?]. De, moder och son, bor i Husa [?]


Hällen finns i en skogsdunge nedanför (söder om) Bergengatan i Kista. Den påträfades 1941. Husa torde avse en numera försvunnen by, Husby omkring 600 m väster om runhällen och i närheten av runstenen U 74. Om ljuset inte faller från rätt håll är det i stort sett omöjligt att ens se att det finns en ristning på hällen.

Omkring 50 meter norr om hällen finns ett block, U ATA 4741/44, med svaga rester av en runslinga.

Foto © Christer Hamp 2015-01-04

Tillbaka till listan