U FV 1990;39B

Uppland: kv. Trädgårdsmästaren, Sigtuna


liku a knif

Liko äger kniven


Knivskaftet av horn finns nu på Sigtuna museum. Det upphitades vid utgrävningar 1988. Namnet Liko / Likko / Linko är troligen frisiskt. Frisiska köpmän fanns i Sigtuna, som man kan läsa bl.a. på runstenen vid Mariakyrkan ( U 379 ).

Foto © Christer Hamp 2007-07-29

Tillbaka till listan