U FV 1992;159A

Uppland: Gernerska gravkoret, Sigtuna


... at × or... ...

... efter Orm ...


Fragmentet sitter inmurat på utsidan av Gernerska gravkoret vid Mariakyrkan, på norra sidan. På södra sidan sitter ett större fragment (U 381) inmurat.

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan