U 381

Uppland: Gernerska gravkoret, Sigtuna


...-n * ui-... ... : ... ...n : resa : ... ...ita...a...u * kuþ : hiabi at * ...

... resa [stenen] ... Gud hjälpe anden ...


Stenen är inmurad i utsidan av Gernerska gravkoret vid Mariakyrkan, på östra sidan mitt emot kyrkan. På norra sidan sitter ett mindre fragment (U FV 1992;159A) inmurat.

Foto © Christer Hamp 2003-05-29

Tillbaka till listan