Vg 100

Västergötland: Flo kyrkogård


*:: aluiR : rsþi : kuml : þusi ÷ RftR : þori : brþur : sin :

Alver reste detta kummel efter Tore, sin broder


Runstenen står rest på kyrkogården ca 15 m söder om kyrkans torn

Foto © Christer Hamp 2013-06-07

Tillbaka till listan