Vg 98

Västergötland: Kyrketorps gård, Norra Kyrketorps socken


...u : gerfor : læt : gæ... ... ulf : so=n : sin : ok : siht-...

... Gervor lät göra ... Ulf, sin son och Sigtrygg ...


Gravhällen av sandsten från 1100-talet finns nu i Skövde stadsmuseum.

Foto © Christer Hamp 2009-07-17