Vg 103

Västergötland: Håle gamla kyrka


: auþkil : uk : suin : karþu : kuml : þusi : RftiR : oskut : hlu : faþur :: sin : kuþan : þRkn :

Ödkel och Sven gjorde detta minnesmärke efter Åsgöt hlu, sin fader, en god man


På platsen för Håles 1883 rivna gamla kyrka står runstenen rest tillsammans med Vg 102. Stenen stod tidigare som grindstolpe i norra kyrkogårdsporten. Ödekyrkogården ligger ca 2 km söder om Håle-Tängs kyrka.

Foto © Christer Hamp 2011-08-07

Tillbaka till listan