Vg 104

Västergötland: Sals gamla kyrka


: þurkarþr × sRti × stain × þRnsR : Rftir : tuka : mak : sin :

Torgård / Torgärd satte denna sten efter Toke, sin måg


Runstenen står rest omedelbart utanför sydvästra hörnet av kyrkogårdshäcken. Den påträffades i grundmuren till den 1881 rivna gamla kyrkan, och restaurerades 1936.

Foto © Christer Hamp 2013-06-07

Tillbaka till listan