Vg 106

Västergötland: Lassegården, Karleby, Leksbergs socken


... ...a : kubl : iftiR :* þoru * moþur : s... ...

... detta kummel efter Tora, sin moder ...


Runstenen, som saknar den nedre delen, står rest intill en bod på en villatomt en bit ned i backen snett emot Persgården, hembygdsgården i Karleby. Den påträffades 1949 vid grävningsarbeten. Framsidans huggna mask är i s.k. Mammenstil. Det som är kvar av runinskriften finns på stenens smalsida

Foto © Christer Hamp 2005-07-08

Tillbaka till listan