Vg 107

Västergötland: Tuns kyrka


[rifata × risþi × stin ×] ... aiftiR + þu-s... [auk × aiftiR × þurlaf ×]

Rifata erste denna sten efter Torsten (?) och efter Torlaf


Det som återstår av runstenen sitter i vapenhuset, klamrat till östra väggen. Den delen upphittades 1948 en haövmeter under marken vid kyrkans östra gavel. Nedre delen av stenen fanns ännu på 1600-talet inmurad i sakristians östra vägg i Tuns gamla kyrka, men har senare försvunnit. Det finns dock en teckning av den, och texten är rekonstruerad enligt teckningen.

Foto © Christer Hamp 2008-07-20