Vg 110

Västergötland: Näsbyholm, Vänersnäs socken


[kuþa × risiþ × sti]n × ifiti × h... uirþi × u[ti × hmini × sun × ... ...r × sin × kuþan × uas × m]uþ × kanat... ...--f[uufi × uk × ara... × silki × sim × ...ui × runa × uk ×]

Gyda reste stenen efter ... son ... hennes gode fader / broder, [ han ] var ... högg runorna


På en liten kulle i Näsbyholms parks östra kant står detta runstensfragment uppställt på en sten.

Foto © Christer Hamp 2016-08-15

Tillbaka till listan