Vg 109

Västergötland: Tängs gamla kyrka


ku * s(e)ti * ...(k)...hl- faþu si... ...--... ...(s)kil i...

Gy satte [ denna sten efter ] ... sin fader ... Eskil [ högg runorna ? ]


På Tängs ödekyrkogård står runstenen tillsammans med Vg 108. Ödekyrkogården ligger ca 1,5 km nordost om Håle-Tängs kyrka.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan