Vg 113

Västergötland: Lärkegapet, Töfta, Bjärby socken


takh : risþi : stn : þaisi : Rfti : burn : frita : harþa : kuþih : þikn :

Dag reste denna sten efter Björn, hans frände, en mycket god man


Runstenen står rest intill östra kanten av Mjölån, någon kilometer öster om Grästorps station. Den nås lättast från öster, över åkrarna. Det är itne känt var den ursprungligen stod, men den har tidigare bl.a. legat som spång över Lärkebäcken.

Foto © Christer Hamp 2016-08-15