Vg 114

Västergötland: Börjesgården Töfta, Bjärby socken


* þuri : risþi : stin : þonsi : ift- : tuka : bruþur : sin : harþa : kuþan : trik :

Tore reste denna sten efter Toke, en mycket god man


Runstenen står sedan 1922 rest på norra sidan av Torpabäcken och ca 125 m öster om Töfta Börjesgården som numera är öde.

Foto © Christer Hamp 2006-05-20

Tillbaka till listan