Vg 115

Västergötland: Stora Västölet, Tängene socken


* þura * karþi * kubl * þa(u)si * aftiR * kiRmut * uar * sin * harþa * kuþon þagn * bruþur * fri(l)ifs

Tora gjorde detta kummel efter Germund, sin make, en mycket god man, Fridlevs broder


Runstenen kan nås via en trätrappa från Industrigatan i Grästorp. Stenen syns från vägen.

Foto © Christer Hamp 2015-08-11

Tillbaka till listan