Vg 123

Västergötland: Västergården, Barne-Åsaka


: riuiþr : risiþ : sti : þasi : auftiR : kirm : su : sin : miuk : kuþan : trik :

Rivid (?) reste denna sten efter Grim, sin son, en mycket god man


Runstenen står rest alldeles intill vägen mellan Barne-Åsaka och Fåglum, 500 m sydväst om Barne-Åsaka kyrka.

Foto © Christer Hamp 2008-07-21