Vg 124

Västergötland: Ryda kyrka


osmuntr : risþi : stin : þansi : ifiR : tuk * faþur * sin

Åsmund reste denna sten efter Toke, sin fader


Norr om Ryda kyrkas torn står runstenen rest sedan 1937.

Foto © Christer Hamp 2006-05-20

Tillbaka till listan