Vg 127

Västergötland: Larvs hed


uliR : risþi : uk : askatla : stin : þensi : eftiR : kunar : sun : sygtry(g)s : trik : kuþan : kuþ : trutin : biargi : ut : hans

Ölver och Åskatla reste denna sten efter Gunnar, Sigtryggs son, en god ung man. Herren Gud bärge hans själ.


Stenen står på Larvs hed ca 50 m söder om landsvägen Larv - Edsvära och ca 2 km öster om Larvs kyrka

Foto © Christer Hamp 1993-07-12