Vg 128

Västergötland: Per Jonsgården, Österbitterna socken


hakun * ouk * þurkutr * risþu * stin * þina * iftiR * faþur * sin * r--- * bu(t)(a) * kuþan *

Håkan och Torgöt reste denna sten efter sin fader ... en god man


Runstenen står rest i en beteshage 100 m öster om Per Jonsgården, intill det som en gång var bygatan i Bitterna by. Bynn brann 1861, men runstenen klarade sig oskadd. Den är känd sen 1600-talet och stod då på samma plats.

Foto © Christer Hamp 2009-07-18